Azetidina este un compus organic heterociclic saturat care conține trei atomi de carbon și un atom de azot. Este un lichid la temperatura camerei cu miros puternic de amoniac și este puternic bazic în comparație cu cele mai multe amine secundare.
Azetidina și derivații ei sunt motive structurale relativ rare în produsele naturale. În special, ele sunt o componentă cheie a acizilor muginici și penaresidinelor. Probabil cea mai abundentă azetidină care conține produsul natural este azetidina-2-acid carboxilic, un omolog neproteogenic al prolinei.

Afișarea tuturor 4 rezultate obținute