Heterociclurile sunt omniprezente în natură, cu aplicații industriale variate și în toate aspectele vieții noastre. În natură ele apar în forme multiple și posedă o semnificație biochimică enormă - "moleculele vieții". Aplicațiile heterociclurilor care sunt extrase din chimie, biologie, medicină, agricultură și industrie sunt legiuni.
Un compus heterociclic sau o structură inelară este un compus ciclic care are atomi de cel puțin două elemente diferite ca membri ai inelului (lor). Chimia heterociclică este ramura chimiei organice care se ocupă de sinteza, proprietățile și aplicațiile acestor heterociclii.
Exemple de compuși heterociclici includ toți acizii nucleici, majoritatea medicamentelor, majoritatea biomasei (celuloză și materiale conexe) și multe coloranți naturali și sintetici

Rezultate 1-12 of 21 rezultate obținute